AJUDA’NS A BUSCAR DEU JOVES LÍDERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A BECAR-LOS I POTENCIAR EL SEU TALENT

La Fundació Conexus Madrid-Comunitat Valenciana i la Fundació Pablo VI han organitzat un any més el Programa de Lideratge dirigit a líders emergents de la Comunitat Valenciana, en el camp de l’economia i iniciativa social, de la política, de les ciències, de les arts o dels mitjans de comunicació.

 Amb un caràcter eminentment pràctic, el programa es compondrà d’una sèrie de sessions formatives impartides per professors i experts en lideratge i gestió; i visites a empreses i institucions públiques i privades per a conéixer de primera mà el seu treball i la seua experiència en l’àmbit de l’economia, la tecnologia, la política, la investigació o el tercer sector. Tot això, des d’una visió transversal humanista i fomentant la denominada “cultura de la trobada”.

En aquest Programa de Lideratge es durà a terme una selecció d’un grup de 10 candidats que han d’acreditar una experiència laboral d’almenys dos anys i una clara projecció de lideratge en les seues respectives àrees.

Durant els 12 dies que durarà el programa, del 17 al 28 d’octubre de 2022, els participants mantindran reunions amb destacades personalitats de la societat, de l’economia, de la política, d’organitzacions no governamentals i de la comunicació; i visitaran importants organismes, empreses i institucions del nostre país

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

El programa té la missió d’aportar als becats seleccionats una formació general sobre temes variats d’ordre econòmic, empresarial o institucional, sobre el diàleg social, la innovació, els mitjans de comunicació o el lideratge social. S’impartirà per destacats directius empresarials, líders socials, personalitats de la política o per reconeguts professors.

REQUISITS

Les candidatures hauran de complir els següents requisits:

• Joves amb edats compreses entre els 25 i 35 anys.

• Arrelament amb la Comunitat Valenciana.

• Titulació: els candidats hauran de ser titulats superiors (graduats universitaris o doctors).

• Capacitat de lideratge, d’emprenedoria i vocació social i humanista.

• Experiència laboral: el candidat ha d’estar exercint un treball per compte propi o alié i acreditar una experiència

• laboral de, almenys, dos anys, per a això caldrà presentar el certificat corresponent que així ho justifique.

• Acreditació: a més de la documentació exigida per a realitzar la sol·licitud, el candidat haurà de presentar dues cartes de referència de persones de reconegut prestigi o rellevància en l’àmbit acadèmic, professional o social i aquella altra documentació que considere rellevant per a justificar la seua candidatura.

BEQUES CONVOCADES

Es convoquen 10 beques per al Programa de Lideratge. L’aspirant a una d’aquestes beques, en formular la seua sol·licitud, haurà d’acceptar expressament les condicions de l’oferta i la interpretació que en cas de dubte puguen establir les institucions convocants: Fundació Pablo VI i Fundació Conexus.

La presentació de sol·licituds es realitzarà fins al 20 de juliol de 2022, inclusivament, a través de la pàgina web www.fpablovi.org i de www.fundacionconexus.es.

Totes dues institucions es reserven el dret a fer qualsevol canvi que estimen oportú en qualsevol punt de les bases de la beca publicada en la web.

DOTACIÓ DE LA BECA

La beca cobreix les següents prestacions:

• Despeses del viatge

• Assegurança d’accidents

• Allotjament a Madrid

• Despeses de manutenció

• Despeses acadèmiques

El candidat haurà de tindre en compte la necessitat de disposar de recursos propis per a xicotetes despeses o per a qualsevol eventualitat que puga sorgir-li en el transcurs dels 12 dies.

SELECCIÓ

La selecció dels candidats es durà a terme a través del Comité de Selecció de la Fundació Conexus i la Fundació Pablo VI i el procés es desembolicarà en un règim de concurrència competitiva que es divideix en les següents fases:

La PRESELECCIÓ es durà a terme pel Comité de Selecció, que es reunirà durant el mes de juliol per a designar un número de 15 candidats que, a la vista dels requisits referits i de la representativitat dels diferents sectors, considere més oportuns per a la consecució de la beca a la qual s’opta.

El 27 de juliol es farà pública en la pàgina web de totes dues fundacions el llistat de tals candidats preseleccionats i la data fixada amb cadascun d’ells per a la realització de l’entrevista.

L’ENTREVISTA dels candidats preseleccionats amb el Comité de Selecció es realitzarà a través de videoconferència, entre l’1 i el 9 de setembre. A tal fi, la Fundació Pablo VI i la Fundació Conexus facilitaran a cadascun d’ells les corresponents pautes per a accedir a aquesta entrevista. En el cas de no comparéixer a l’esmentada entrevista, el candidat perdrà el seu dret i resultarà eliminat del procés.

La NOMINACIÓ es realitzarà pel Comité de Selecció el 12 de setembre designant els 10 candidats seleccionats i 2 suplents per al cas que per motius degudament justificats algun dels nominats no poguera gaudir de la beca.

En tot cas, el Comité de Selecció es reserva el dret de poder declarar desertes algunes de les beques que s’ofereixen.

Notícies i Actualitat

Altres notícies

× ¡Manda un Whatsapp! Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday