PROJECTES I+D+i

Assesorament
d´ajudes PIDI

Benvingut al servici d’informació i assessorament de la Xarxa de Punts d’Informació sobre activitats d’Investigació, Desenrotllament i innovació (Formulari Red pIDI) . Des d’esta finestreta, les empreses i emprenedors podran disposar d’un servici d’informació i assessorament personalitzat sobre els instruments de finançament que més s’ajusten a les seues necessitats i projectes, sempre en relació a activitats d’Investigació, Desenrotllament i Innovació.

Des d’este espai les empreses i emprenedors podran disposar d’un servici d’informació i assessorament personalitzat sobre los instruments de financiació que més s’ajusten a les seues necessitats i projectes, sempre en relació a activitats d’Investigació, Desenrotllament i Innovació.

La Red PI+D+i dispossa d’un node especialitzat en programes internacionals per al finançament de projectes de I+D.

Si té un projecte innovador podrà sol·licitar un assessorament especialitzat sobre els esquemes de finançament públic que més s’adequa a les seues necessitats.

Nota informativa: Este servici és gratuït i té un caràcter merament informatiu. La presentació d’esta sol·licitud d’informació no té cap caràcter oficial a l’efecte de la sol·licitud d’una ajuda ni serà considerara com a sol·licitud d’ajuda. La dita sol·licitud haurà de cursar-se a l’organisme corresponent i pels mecanismes establits per a tal fi.

Dades de contacte, descripció i documents adjunts

Per favor siga tan amable d’omplir les dades identificatives que es mostren a continuació. En negreta i amb el signe * s’han ressaltat aquelles dades l’ompliment dels quals és obligatòria.

Haurà d’incloure una breu descripció de l’objecte de la sol·licitud que pretén cursar.

Per a concloure el procés de tramitació podrà adjuntar si ho desitja un document indicant les dades del projecte o actuació, seguint l’índex de la plantilla adjunta en format MS-Word o pdf.

A més, i si així ho estima oportú, podrà adjuntar aquells fitxers que servisquen de suport per a la sol·licitud d’assessorament que desitja tramitar.
Per a això haurà de polsar en el botó “Examinar”, seleccionar el fitxer desitjat i a continuació polsar en el botó “Añadir”. Si desitja suprimir un fitxer haurà de polsar en el botó “Quitar”. Per a concloure el procés haurà de polsar en el botó “Enviar” i la seua sol·licitud serà tramitada.

Advertencia de Privacitat (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal)

Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic, per mitjà del següent formulari, quedaran registrats en un fitxer del Centre per al Desenrotllament Tecnològic Industrial, amb la finalitat de contestar a les consultes realitzades per empreses i emprenedors i obtindre dades estadístiques de les mateixes. Per això poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Director del Centre per al Desenrotllament Tecnològic Industrial, Carrer Cid, 4, 28001 Madrid. Així mateix, si així ho desitja se li inclourà en l’agenda de contactes a vosté o a l’empresa a què pertany, amb l’objecte de facilitar-li informació específica i actualitzada relacionada amb programes, projectes i actuacions d’I+D+i que puguen ser d’interés per a l’interessat. Per a això, el CDTI ha de comptar amb el seu consentiment expresse, el qual entendrà atorgat en el cas en què l’interessat marque la casella següent establida per a tals efectes.

×

 

Hola!

Bienvenid@ a la Fundación Globalis,
¿En qué podemos ayudarte?

× ¡Manda un Whatsapp!