Ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

S’ha publicat en el DOGV, la Resolució de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana en el marc de la crisi del Covid-19, per a l’exercici 2022 (DOGV núm. 9290, 03/03/2022)

Aquestes ajudes, l’objecte de les quals és afavorir la internacionalització de les empreses valencianes i la promoció dels seus productes en l’exterior, així com de contribuir a la realització d’accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la presència dels mateixos en els mercats internacionals, compten amb una dotació màxima de 14.254.740 euros.

A continuació s’extracten els aspectes més rellevants de la convocatòria des del punt de vista empresarial.

Beneficiaris

Petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal en la Comunitat Valenciana. S’entendrà per pime aquella empresa que: (i) ocupe a menys de 250 persones i( ii) tinga un volum de negocis anual inferior a 50 milions d’euros o un balanç general anual inferior a 43 milions d’euros.

 • Les empreses beneficiàries hauran de comptar amb productes (béns i/o serveis) propis.
 • En el cas d’empreses vinculades, quan les accions susceptibles de suport siguen per a productes amb el mateix nom comercial, només una d’elles podrà sol·licitar les ajudes.  
 • S’exclouen expressament les empreses que ofereixen serveis de distribució o intermediació.

Accions susceptibles de suport i despeses subvencionables

Les establides en els següents apartats i realitzades entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, atenent, en tot cas, a les particularitats en cadascuna d’elles:

 • Participació de forma agrupada o individual en els certàmens firals internacionals (reconeguts pel Ministeri) en l’Estat espanyol, i en fires internacionals que se celebren fora de l’Estat espanyol iniciats abans o el 30 de juny i que finalitzen abans del 5 de juliol de 2022.
 • Despeses d’allotjament i desplaçaments als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional.
 • Despeses derivades de la realització de proves PCR o una altra prova diagnòstica de Covid-19 que siguen requisit necessari per a viatjar a mercats estratègics i vagen vinculats als viatges per participació en certàmens i fires.
 • Serveis relacionats directament amb l’execució del  pla de màrqueting internacional: Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals vinculats amb l’objectiu del pla d’internacionalització fins a un import màxim de 50.000 €.
 • Serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional.
 • Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes.
 • Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l’elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com a l’adaptació als mercats internacionals, s’acceptaran tant en format físic com digital i fins a un import màxim de 50.000 €.
 • Despeses per nova contractació de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l’empresa.
 • Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors així com la seua traducció si fora necessària.
 • Altres serveis i despeses directament relacionades amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzades de manera virtual o presencial, per a captació i/o consolidació de clients a l’estranger.
 • En el cas del Regne Unit, despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística, fins a un import màxim de 10.000 €.

Criteris de valoració:

L’article onzé estableix els criteris que seran valorats individualment.

Subvenció

Les ajudes podran aconseguir fins al 50% del cost (IVA exclòs) de les accions previstes, amb un màxim de 100.000 € per sol·licitud de cada empresa (total d’accions sol·licitades).

Les ajudes s’acullen al règim de minimis.

Termini i presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds juntament amb la documentació requerida en l’article huité de la convocatòria, es podrà realitzar des del dia 28 de març de 2022 i fins al 5 de juliol de 2022, de manera telemàtica a través de la web de la Generalitat.

Més informació

–          Convocatòria 

–          Extracte de la convocatòria

–          Web de la Generalitat

Notícies i Actualitat

Altres notícies

Assesorament d´ajudes
PIDI | I+D+i

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Fundació Globalis ©2020

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday