Ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana

S’ha publicat en el DOGV, la Resolució de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana en el marc de la crisi del Covid-19, per a l’exercici 2022 (DOGV núm. 9290, 03/03/2022)

Aquestes ajudes, l’objecte de les quals és afavorir la internacionalització de les empreses valencianes i la promoció dels seus productes en l’exterior, així com de contribuir a la realització d’accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la presència dels mateixos en els mercats internacionals, compten amb una dotació màxima de 14.254.740 euros.

A continuació s’extracten els aspectes més rellevants de la convocatòria des del punt de vista empresarial.

Beneficiaris

Petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal en la Comunitat Valenciana. S’entendrà per pime aquella empresa que: (i) ocupe a menys de 250 persones i( ii) tinga un volum de negocis anual inferior a 50 milions d’euros o un balanç general anual inferior a 43 milions d’euros.

 • Les empreses beneficiàries hauran de comptar amb productes (béns i/o serveis) propis.
 • En el cas d’empreses vinculades, quan les accions susceptibles de suport siguen per a productes amb el mateix nom comercial, només una d’elles podrà sol·licitar les ajudes.  
 • S’exclouen expressament les empreses que ofereixen serveis de distribució o intermediació.

Accions susceptibles de suport i despeses subvencionables

Les establides en els següents apartats i realitzades entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, atenent, en tot cas, a les particularitats en cadascuna d’elles:

 • Participació de forma agrupada o individual en els certàmens firals internacionals (reconeguts pel Ministeri) en l’Estat espanyol, i en fires internacionals que se celebren fora de l’Estat espanyol iniciats abans o el 30 de juny i que finalitzen abans del 5 de juliol de 2022.
 • Despeses d’allotjament i desplaçaments als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional.
 • Despeses derivades de la realització de proves PCR o una altra prova diagnòstica de Covid-19 que siguen requisit necessari per a viatjar a mercats estratègics i vagen vinculats als viatges per participació en certàmens i fires.
 • Serveis relacionats directament amb l’execució del  pla de màrqueting internacional: Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals vinculats amb l’objectiu del pla d’internacionalització fins a un import màxim de 50.000 €.
 • Serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional.
 • Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes.
 • Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l’elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com a l’adaptació als mercats internacionals, s’acceptaran tant en format físic com digital i fins a un import màxim de 50.000 €.
 • Despeses per nova contractació de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l’empresa.
 • Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors així com la seua traducció si fora necessària.
 • Altres serveis i despeses directament relacionades amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzades de manera virtual o presencial, per a captació i/o consolidació de clients a l’estranger.
 • En el cas del Regne Unit, despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística, fins a un import màxim de 10.000 €.

Criteris de valoració:

L’article onzé estableix els criteris que seran valorats individualment.

Subvenció

Les ajudes podran aconseguir fins al 50% del cost (IVA exclòs) de les accions previstes, amb un màxim de 100.000 € per sol·licitud de cada empresa (total d’accions sol·licitades).

Les ajudes s’acullen al règim de minimis.

Termini i presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds juntament amb la documentació requerida en l’article huité de la convocatòria, es podrà realitzar des del dia 28 de març de 2022 i fins al 5 de juliol de 2022, de manera telemàtica a través de la web de la Generalitat.

Més informació

–          Convocatòria 

–          Extracte de la convocatòria

–          Web de la Generalitat

Notícies i Actualitat

Altres notícies

× ¡Manda un Whatsapp! Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday