fundación globalis

innovació social

Què és la innovació social?

La innovació social és un concepte que abasta un procés dinàmic i estratègic, orientat a la creació i aplicació d’idees, estratègies i intervencions creatives.


Aquest procés busca enfrontar activament els desafiaments socials predominants i generar un impacte positiu i transformador en la societat. Va més enllà de simples solucions superficials, implicant un enfocament holístic i col·laboratiu per a abordar problemes complexos i promoure el benestar comunitari.

La innovació social pot manifestar-se en diverses formes, des de projectes locals que empoderen a comunitats marginades fins a iniciatives globals que promouen la sostenibilitat ambiental i l’equitat social. En essència, implica pensar de manera innovadora i actuar de manera estratègica per a crear un canvi significatiu i perdurable en la societat.
 

Aspectes Distintius de la Innovació Social

La innovació social es manifesta a través d’una sèrie de característiques que la diferencien i defineixen la seva essència. A continuació, es presenten alguns aspectes destacats que caracteritzen aquest tipus d’innovació:

  • Impacte social: La innovació social té com a objectiu principal generar un impacte positiu en la societat i abordar desafiaments socials urgents. El seu enfocament radica a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones i les comunitats, especialment aquelles que es troben marginades o desateses.
  • Col·laboració i co-creació: La col·laboració i la co-creació són elements fonamentals en la innovació social. Implica treballar de manera conjunta entre diversos actors, com a individus, organitzacions, comunitats, governs i l’àmbit acadèmic. Aquest procés inclou activament als beneficiaris i usuaris finals, assegurant que les seves opinions i necessitats siguin tingudes en compte en la cerca de solucions innovadores.
  • Pensament sistèmic: La innovació social adopta un enfocament sistèmic per a resoldre problemes socials, considerant la interconnexió de factors socials, econòmics i mediambientals. Cerca identificar i abordar les causes subjacents dels problemes, en lloc de simplement tractar els seus símptomes.
  • Estratègies innovadores: La innovació social promou el pensament no convencional i l’exploració de noves maneres d’abordar els problemes. Això pot implicar la reutilització de recursos existents, l’adopció de tecnologies innovadores, el redissenyo de processos o l’adaptació de solucions reeixides d’un context a un altre.
  • Empatia i orientació a l’usuari: La innovació social emfatitza la comprensió de les necessitats, aspiracions i perspectives de les persones afectades pels problemes socials. Es basa en un profund sentit d’empatia i incorpora principis de disseny centrats en l’usuari per a desenvolupar solucions rellevants i significatives.
  • Creativitat i innovació: La innovació social fomenta el pensament creatiu i innovador per a desafiar les pràctiques convencionals i desenvolupar enfocaments nous cap als problemes socials. Explora idees, mètodes, tecnologies, models de negoci o marcs polítics que puguin alterar els sistemes existents i generar un canvi positiu.
  • Escalabilitat i replicabilidad: Les solucions proposades per la innovació social busquen ser escalables i replicables, de manera que puguin arribar a una població més àmplia o abordar desafiaments similars en diferents contextos. Es busca crear models sostenibles que puguin ser adoptats i adaptats per uns altres per a maximitzar el seu impacte.
  • Resultats mesurables: Les innovacions socials efectives es caracteritzen per tenir resultats mesurables i mesurables. Aquests indicadors d’impacte ajuden a avaluar l’èxit de la innovació en la consecució dels seus objectius previstos.
Preguntas Frecuentes
La innovació social pot tenir un impacte significatiu en les comunitats locals en abordar problemes socials específics i millorar la qualitat de vida dels seus habitants. A través d’iniciatives com a programes d’educació, projectes de desenvolupament econòmic, accés a serveis bàsics i promoció de la inclusió social, la innovació social pot contribuir al creixement sostenible i al benestar de les comunitats.
 

La tecnologia exerceix un paper fonamental en la innovació social en actuar com una eina que facilita l’accés a serveis bàsics, millora l’eficiència dels programes socials i promou la participació ciutadana en la presa de decisions. A través de solucions tecnològiques innovadores com a aplicacions mòbils, plataformes en línia i sistemes d’informació, la innovació social pot arribar a més persones de manera més efectiva i generar un impacte positiu en la societat.

×

 

Hola!

Bienvenid@ a la Fundación Globalis,
¿En qué podemos ayudarte?

× ¡Manda un Whatsapp!