Sempre al costat de les empreses

Compromís
D´innovació

Fundació Globalis forma part del Club d’Innovació, i per aquest motiu, ens comprometem amb el nostre treball, el nostre equip, els nostres fundadors i patrons i la resta de la societat, i treballem dia a dia per a aconseguir-ho.

Com a Entitat Innovadora, ens comprometem a:

Creure que un organisme millor és possible i no rendir-nos mai en la demanda de millores i canvi.
Fomentar la transferència de coneixement, la cultura de canvi i la innovació oberta.
Promoure l’eficiència i els principis ètics.
Mantenir una actitud d’aprenentatge continu, beta permanent, disposat al canvi i no tancar-nos a noves oportunitats, obrint finestres on trobem portes tancades.
Col·laborar i interoperar, a forjar connexions amb tots aprofitant les seves potencialitats i buscar i fer costat a aquells que comparteixin aquests compromisos.
En el treball, ens comprometem a:

Implicar-nos en les noves iniciatives, aconseguir objectius i a acceptar el fracàs.
Analitzar cada situació com si fos nova fugint del “sempre es va fer així”.
Integrar el capital intel·lectual dispers al voltant de nous projectes.
No condicionar-nos per polítiques o jerarquies i treballar per allò en el que creem.
Formar-nos i buscar l’excel·lència.
Amb l’equip, ens comprometem a:

_Potenciar la creativitat i estar oberts a noves propostes.
_Fomentar un entorn participatiu i la implicació de l’equip.
_Escoltar, compartir i delegar, generar i confiar.
_Fomentar el gust pel treball ben fet.
_Motivar, formar i informar.

Amb els fundadors i patrons, ens comprometem a:

_Posar en pràctica valors com a equitat, servei, transparència i col·laboració, tant cap a dintre com cap a fora.
_Fer-ho de manera simple, ràpida i ubiqua.
_Treballar amb criteris de legalitat, transparència, eficiència en la despesa i solidaritat.
_Mantenir-nos formats i a demanar i donar exemple d’excel·lència en el treball.
_Prestigiar i humanitzar la fundació, millorar la seva valoració pels ciutadans i treballar pels seus objectius.

Amb la societat, ens comprometem a:

_Situar al ciutadà i les empreses en el centre de la nostra activitat professional.
_Escoltar-li fomentant els canals de participació i comunicació.
_Buscar i donar suport a les millors solucions, facilitant el seu accés als serveis públics.
_Fer-los partícips, coautors i corresponsables del disseny dels nostres projectes.
_Tractar a cada persona com a individualitat, amb ètica pública, transparència i agilitat.

Fundació Globalis forma part del Club d’Innovació, un instrument de suport als responsables de les diferents administracions per a difondre les millors experiències innovadores que s’estan realitzant actualment en diferents àrees que els puguin interessar, recopilant Casos d’Èxit i Projectes Innovadors, perquè en prengueu coneixement, anàlisis i comunicació amb els responsables de cada cas o projecte.

Així mateix és un instrument de suport a les empreses per a donar a conèixer el seu Projectes Innovadors i fer possible que els responsables de les administracions públiques tinguin accés a les seves propostes, facilitant la comunicació amb els potencials interessats en aquestes.

×

 

Hola!

Bienvenid@ a la Fundación Globalis,
¿En qué podemos ayudarte?

× ¡Manda un Whatsapp!