Concurs Càtedra d’Innovació Ceràmica “Ciutat de Vila-real”

Concurs Càtedra d’Innovació Ceràmica “Ciutat de Vila-real”

El concurso pretende fomentar la participación de jóvenes estudiantes para dar a conocer la estructura atómica de la materia cerámica, así como representarla a través de diseños cerámicos.

Motiu: Centenari de la publicació del model atòmic de Bohr.

Objectius:

  • Fomentar la participació de joves estudiants pertanyents a l'ensenyament secundari i també de ceràmica, en activitats plàstiques i de caràcter científic, dirigides pels professors respectius.
  • Conèixer l'estructura atòmica de la matèria que deriva en les propietats últimes de la mateixa, amb importants aplicacions tecnològiques.
  • Representar l'estructura atòmica a través de dissenys ceràmics.

Premis:

Es convoquen dos premis, amb una dotació en regals equivalent a 1.000 € cada premi, un en la modalitat A (científica) i un altre en la modalitat B (plàstica), dirigits als centres d'ensenyament secundari públics i privats de Vila-real.

Hi haurà un tercer premi, també amb una dotació en regals equivalent a 1.000 €, en el camp de la ceràmica, modalitat C, dirigit als centres d'ensenyament en aquesta matèria, tant en els d'ensenyament secundari com a l'Escola Superior de ceràmica, dins de l'àmbit geogràfic de les comarques de Castelló.

Bases:

Tots els treballs presentats, han de reflectir algun aspecte del model atòmic de Bohr.
En les modalitats A i B, només podran participar per cadascuna de les dues modalitats un grup d'estudiants seleccionat de cada centre educatiu, amb un màxim de tres estudiants per grup i sota la direcció com a mínim d'un professor del centre participant.
En la modalitat C, podran participar els estudiants de cada centre educatiu, tant a títol individual com en grup, en aquest últim cas d'un màxim de tres estudiants.
Els centres educatius que vulguin participar, ho han d'indicar mitjançant inscripció telemàtica en els enllaços que apareixen al final d'aquestes bases, abans de les 14 h del 30 d'abril de 2013, avalat pel director / a del centre o persona que el representi.

Els grups d'estudiants participants presentaran els resultats finals del treball experimental desenvolupat en forma d'informe amb format lliure, a la seu de la Regidoria d'Educació a la següent adreça: Casa dels Mundina, c / Major, 37-39, 12540 de Vila-real; a la capçalera de l'informe s'haurà d'indicar: Informe final del 1er Concurs Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, modalitat (indicant el tipus de modalitat A, B o C) abans de les 14 hores del dia 14 de juny de 2013.

En cas de concursar per a les modalitats B i C, serà necessària la presentació, en la mateixa direcció i data, de les peces finals fabricades (amb materials ceràmics, en el cas de la modalitat C i amb unes dimensions màximes de 30x30x30 cm), juntament amb l'informe esmentat en l'apartat anterior. En aquest informe caldrà que, com a mínim, hi consti el nom de l'obra, els esbossos inicials, el significat de l'obra, així com els materials i tècniques emprats per a la realització de la peça final.

Presentació i lliurament de premis:

Tots els concursants hauran de presentar els treballs durant el curs d'estiu que, organitzat per la Càtedra d'Innovació Ceràmica i l'Ajuntament de Vila-real, es desenvoluparà al Termet de Vila-real, entre els dies 1 i 5 de juliol de 2013.

Els treballs presentats en la modalitat A es presentaran en forma de cartells (pòster) i hi haurà una exposició oral, prevista per al dilluns dia 1 de juliol, per part de cada un dels grups participants, amb una durada no superior a 15 minuts. Es recomana realitzar l'exposició mitjançant el Power Point.

Els treballs realitzats en les modalitats B i C s'exposaran durant la realització del curs d'estiu esmentat, entre els dies 1 i 5 de juliol. Només es podran retirar amb posterioritat a aquestes dates. Els treballs premiats seran dipositats en els locals de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de l'Ajuntament de Vila-real i passaran a formar part de l'arxiu de la mateixa.

Resolució dels Premis:

En els treballs presentats en la modalitat A es jutjaran la presentació de l'informe escrit, el seu interès científic i didàctic, la metodologia experimental dissenyada, la presentació al cartell (pòster) i la defensa en l'exposició.

En els treballs presentats en les modalitats B i C, s'avaluarà l'informe presentat, el disseny de la peça o peces presentades, així com la seva originalitat.

La decisió del jurat es farà pública durant la clausura del curs, al Termet de Vila-real, prevista per al dia 5 de juliol i serà inapel·lable.

Observacions: l'organització tindrà cura de les obres presentades, però no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

Cap comentari encara.

Deixar un comentari

   He leido y acepto la política de privacidad


Información sobre protección de datos

  • Responsable: María Bellmunt Pons (Fundación Globalis)
  • Fin del tratamiento: Controlar el spam, gestión de comentarios
  • Legitimación: Tu consentimiento
  • Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros salvo por obligación legal.
  • Derechos: Acceso, rectificación, portabilidad, olvido.
  • Contacto: fundacion@fundacionglobalis.org
  • Información adicional: Más información en nuestra política de privacidad.