Transparència

Transparencia

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

ASSEMBLEA: està formada pels fundadors de la Fundació Globalis, col·laboradors i protectors. Té caràcter informatiu.

Ajuntament de Vila-real José Miguel Meseguer Salas
Arquibecker, S.L.U José Pascual Broch Almela
Asociación Cvida Vila-real José Pascual Gumbau Mezquita
Avanzalis Management, S.L Juan Costa Arenós
Cámara Comercio Castellón Juan José Lopez Mezquita
Carlos Camahort Castellón Juan Vicente Bono Sales
Centeco Coop V, Asesoría Juan Vicente Sánchez Andres
Cealsolar, S.C. Lluis Broch Vilanova
Ceprovisa, S.A Luis Miguel Batalla Salado
Claudio Giannotti Manuel Arrufat Parra
Comunitat de Regants de Vila-real Manuel García Murria
Dideas, S.L Maria Teresa Mulet Gargallo
Dionisio Mulet Gargallo Mas Vicent Ingenieros, S.L
Dolores Font Cortes, S.A. Metaforum, S.L
Dualium Management, S.L Miguel Angel Bodi Monsonis
Diputación Castellón Miguel Angel Toran Barrachina
Eleuterio Gómez Moner Moises Cañas Rios
Eliseo Arrufat Gallen Outcomes´10, S.L.U.
Esmalglass, S.A. Paco Negre Medall
Francisco Arrufat Broch Pascual Ayet Cubero
Francisco Arrufat Forcada Pilar Marí Claramonte
Francisco Canales Hidalgo Prefabricados Pavi, S.L
Fundació Caixa Rural Vila-real Real Export Coop.
Gesistra, S.L.U. Robles Sistemas Expositivos, S.L.
Gravoplan, S.L. Sofía Cabedo Usó
Industria Cooperadora del Taulell, S.L Transgrau, S.L.
Javier Casabó Mezquita Travill, S.L.
Javier Sanchez Mediadores de Seguros Uni-Asser Organit, S.L
José Cataluña Casanova Vicente Ortells Chabrera
José Manuel Sánchez Almela Vidres, S.A.

 

PATRONAT: és l’òrgan suprem de la Fundació i exerceix el govern, la representació i l’administració de la Fundació i executa les funcions que li corresponguen amb subjecció al que disposa l’ordenament jurídic i els Estatuts.

Presidenta: Juan Vicente Bono Sales
Vicepresident Secretari: Eleuterio Gómez Moner
Vicepresident Tresorer: Francisco Canales Hidalgo

Vocals
Eliseo Arrufat Gallén Ajuntament Vila-real
Juan Costa Arenós Fundació Caixa Vila-real
Francisco Arrufat Forcada Cealsolar S.C
Francisco Negre Medall Cámara Comercio Castellón
Javier Casabó Mezquita Francisco Arrufat Broch
Arquibecker, S.L.U Vidres, S.A
Esmalglass, S.A. Manuel Arrufat Parra
Real Export Coop. Manuel García Murria
Comunidad de Regantes Vila-real

COMITÉ DE DIRECCIÓ: és l'òrgan de representació de la Fundació i a ell li  correspon l'administració i gestió ordinària de la mateixa, sent competent per a la realització de qualsevol activitat que la llei no atribuïsca al Patronat amb el caràcter de indelegable, i sempre d'acord amb la legislació vigent.

Pilar Marí Claramonte Joaquín Andrés Sánchez
Juan Vicente Bono Sales Francisco Hidalgo Mena
Manuel Arrufat Parra David Claramonte Baltanás
Eliseo Arrufat Gallén Josep Ramos Mezquita
Francisco Negre Medall Francisco Arrufat Forcada
Juan Vicente Sánchez Andrés

 

Direcció: Maria Bellmunt Pons
Innovació: Herena Ojeda Ballester

Estatuts de la Fundació Globalis: Estatuts

Memòria de Activtats 2020: Memòria

Memòria de Activtats 2019: Memòria

Memòria de Activtats 2018: Memòria

Memòria de Activtats 2017: Memòria

Memòria de Activtats 2016: Memòria

Memòria de Activtats 2015: Memòria

Memòria de Activitats 2014: Memòria

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Memòria Econòmica 2014 de la Fundació Globalis: Memòria Econòmica

Resultats 2014 de la Fundació Globalis: Resultats

Balanç 2014 de la Fundació Globalis: Balanç