Memòria Anual

En el següent enllaç, es mostra la memòria de la Fundació Globalis on es presenten i es detallen les activitats dutes a terme per la Fundació al llarg del 2020.

En el següent enllaç, es mostra la memòria de la Fundació Globalis on es presenten i es detallen les activitats dutes a terme per la Fundació al llarg del 2019.

En el següent enllaç, es mostra la memòria de la Fundació Globalis on es presenten i es detallen les activitats més rellevants dutes a terme per la Fundació al llarg del 2018.

En el següent enllaç, es mostra la memòria de la Fundació Globalis on es presenten i es detallen les activitats més rellevants dutes a terme per la Fundació al llarg del 2017.

En el següent enllaç, es mostra la memòria de la Fundació Globalis on es presenten i es detallen les activitats més rellevants dutes a terme per la Fundació al llarg del 2016.

En el següent enllaç, es mostra la memòria de la Fundació Globalis on es presenten i es detallen les activitats més rellevants dutes a terme per la Fundació al llarg del 2015.

En el següent enllaç, es mostra la memòria de la Fundació Globalis on es presenten i es detallen les activitats més rellevants dutes a terme per la Fundació al llarg del 2014.

Fundació Globalis

La Fundació Globalis és una entitat privada, sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la modernització del teixit empresarial a Vila-real i dóna suport a totes aquelles iniciatives que suposen una innovació o diversificació empresarial o social. Dinamitzant el teixit empresarial, la ciutat i la seva àrea d'influència des d'una perspectiva global amb un nou model d'innovació 360º, la fundació promou i dóna suport a la emprenedoria, projectes innovadors, treballa per millorar l'ocupació dels joves a més de donar suport a projectes vinculats al sector de la salut, la nutrició i l'esport.