Informació institucional

estructura

A continuació es detalla l’estructura de la Fundació Globalis, formada per l’Assemblea, el Patronat i el Comitè de Direcció. A més, es mostra la composició dels diferents òrgans i la finalitat que posseeix cadascun d’ells.

ASSEMBLEA: està formada pels fundadors de la Fundació Globalis, col·laboradors i protectors. Té caràcter informatiu.

Ajuntament de Vila-real José Miguel Meseguer Salas
Arquibecker, S.L.U José Pascual Broch Almela
Asociación Cvida Vila-real José Pascual Gumbau Mezquita
Avanzalis Management, S.L Juan Costa Arenós
Cámara Comercio Castellón Juan José Lopez Mezquita
Carlos Camahort Castellón Juan Vicente Bono Sales
Centeco Coop V, Asesoría Juan Vicente Sánchez Andres
Cealsolar, S.C. Lluis Broch Vilanova
Ceprovisa, S.A Luis Miguel Batalla Salado
Claudio Giannotti Manuel Arrufat Parra
Comunidad de Regantes de Villarreal Manuel García Murria
Dideas, S.L Maria Teresa Mulet Gargallo
Dionisio Mulet Gargallo Mas Vicent Ingenieros, S.L
Dolores Font Cortes, S.A. Metaforum, S.L
Dualium Management, S.L Miguel Angel Bodi Monsonis
Diputación Castellón Miguel Angel Toran Barrachina
Eleuterio Gómez Moner Moises Cañas Rios
Eliseo Arrufat Gallen Outcomes´10, S.L.U.
Esmalglass, S.A. Paco Negre Medall
Francisco Arrufat Broch Pascual Ayet Cubero
Francisco Arrufat Forcada Pilar Marí Claramonte
Francisco Jesús Canales Hidalgo Prefabricados Pavi, S.L
Fundació Caixa Rural Vila-real Real Export Coop.
Gesistra, S.L.U. Robles Sistemas Expositivos, S.L.
Gravoplan, S.L. Sofía Cabedo Usó
Industria Cooperadora del Azulejo, S.L Transgrau, S.L.
Javier Casabó Mezquita Travill, S.L.
Javier Sanchez Mediadores de Seguros Uni-Asser Organit, S.L
José Cataluña Casanova Vicente Ortells Chabrera
José Manuel Sánchez Almela Vidres, S.A.

 

PATRONAT: és l’òrgan suprem de la Fundació i exerceix el govern, representació i administració de la Fundació i executarà les funcions que li correspongui amb subjecció al que es disposa en l’Ordenament Jurídic i en els Estatuts.

President: Juan Vicente Bono Sales
Vicepresident Secretari: Eleuterio Gómez Moner
Vicepresident Tresorer: Francisco Jesús Canales Hidalgo
Sotssecretari: Manuel V. Arrufat Parra

Vocals
Eliseo Arrufat Gallén Ajuntament Vila-real
Juan Francisco Costa Arenós Fundació Caixa Rural Vila-real
José Francisco Arrufat Forcada Manuel García Murria
Francisco Negre Medall Cámara Comercio Castellón
Javier Casabó Mezquita Eleuterio Gómez Moner
Arquibecker, S.L.U Francisco Arrufat Broch
Esmalglass, S.A. Cealsolar S.C
Vidres, S.A Francisco Arrufat Broch
Real Export Coop.V. Pilar Mari Claramonte
Comunidad de Regantes Vila-real

 

COMITÈ DE DIRECCIÓ: és l’òrgan de representació de la Fundació i a ell correspon l’administració i gestió ordinària d’aquesta, sent competent per a la realització de qualsevol activitat que la llei no atribueixi al Patronat amb el caràcter d’indelegable, i sempre d’acord amb la legislació vigent.

Pilar Marí Claramonte Joaquín Andrés Sánchez
Juan Vicente Bono Sales Francisco Hidalgo Mena
Manuel Arrufat Parra David Claramonte Baltanás
Eliseo Arrufat Gallén Josep Ramos Mezquita
Francisco Negre Medall Francisco Arrufat Forcada
Juan Vicente Sánchez Andrés

 

informacion-institucional-es

La missió de la Fundació Globalis és ser una entitat facilitadora d’una transformació innovadora i contínua perquè Vila-real i la seva zona d’influència siguin generadors de riquesa sostenible i benestar social i ajudar a les empreses de la regió al fet que siguin més sostenibles i amb esperit innovador.

Pretenem dinamitzar la ciutat i la seva àrea d’influència, des d’una perspectiva global amb un nou model d’innovació 360è. Els pilars fonamentals són la promoció de l’activitat emprenedora, ser un referent de la qualitat de vida en la societat futura i tenir capacitat de relació i influència conjunta en l’entorn empresarial.

Estatuts de la Fundació Globalis: Estatuts

Pla estratègic de la Fundació Globalis: Pla Estratègico