Informació institucional

estructura

A continuació es detalla l’estructura de la Fundació Globalis, formada per l’Assemblea, el Patronat i el Comité de Direcció. A més, es mostra la composició dels diferents òrgans i la finalitat que posseeix cada un d’ells.

ASSEMBLEA: està formada pels fundadors de la Fundació Globalis, col·laboradors i protectors. Té caràcter informatiu.

Ajuntament de Vila-real José Miguel Meseguer Salas
Arquibecker, S.L.U José Pascual Broch Almela
Asociación Cvida Vila-real José Pascual Gumbau Mezquita
Avanzalis Management, S.L Juan Costa Arenós
Cámara Comercio Castellón Juan José Lopez Mezquita
Carlos Camahort Castellón Juan Vicente Bono Sales
Centeco Coop V, Asesoría Juan Vicente Sánchez Andres
Cealsolar, S.C. Lluis Broch Vilanova
Ceprovisa, S.A Luis Miguel Batalla Salado
Claudio Giannotti Manuel Arrufat Parra
Comunitat de Regants de Vila-real Manuel García Murria
Dideas, S.L Maria Teresa Mulet Gargallo
Dionisio Mulet Gargallo Mas Vicent Ingenieros, S.L
Dolores Font Cortes, S.A. Metaforum, S.L
Dualium Management, S.L Miguel Angel Bodi Monsonis
Diputación Castellón Miguel Angel Toran Barrachina
Eleuterio Gómez Moner Moises Cañas Rios
Eliseo Arrufat Gallen Outcomes´10, S.L.U.
Esmalglass, S.A. Paco Negre Medall
Francisco Arrufat Broch Pascual Ayet Cubero
Francisco Arrufat Forcada Pilar Marí Claramonte
Francisco Canales Hidalgo Prefabricados Pavi, S.L
Fundació Caixa Rural Vila-real Real Export Coop.
Gesistra, S.L.U. Robles Sistemas Expositivos, S.L.
Gravoplan, S.L. Sofía Cabedo Usó
Industria Cooperadora del Taulell, S.L Transgrau, S.L.
Javier Casabó Mezquita Travill, S.L.
Javier Sanchez Mediadores de Seguros Uni-Asser Organit, S.L
José Cataluña Casanova Vicente Ortells Chabrera
José Manuel Sánchez Almela Vidres, S.A.

 

PATRONAT: 'es l’òrgan suprem de la Fundació i exerceix el govern, la representació i l’administració de la Fundació i executa les funcions que li corresponen amb subjecció al que disposa l’ordenament jurídic i els estatuts.

Presidente: Juan Vicente Bono Sales
Vicepresidenta Secretaria: Pilar Marí Claramonte
Vicepresident Tresorer: Manuel V. Arrufat Parra

 

Vocals
Juan Costa Arenós Fundació Caixa Vila-real
Francisco Arrufat Forcada Asociación Cvida Vila-real
Francisco Negre Medall Cámara Comercio Castellón
Javier Casabó Mezquita Duallium Management, S.L
Arquibecker, S.L.U Francisco Canales Hidalgo
Esmalglass, S.A.  Cealsolar S.C
Vidres, S.A Manuel García Murria
Real Export Coop. Francisco Arrufat Broch
Comunitat de Regants Vila-real
Ajuntament Vila-real

 

COMITÈ DE DIRECCIÓ: és l’òrgan de representació de la Fundació i li correspon la seua administració i gestió ordinària, és competent per a la realització de qualsevol activitat que la llei no atribuesca al Patronat amb el caràcter d’indelegable i sempre d’acord amb la legislació vigent.

Pilar Marí Claramonte Joaquín Andrés Sánchez
Juan Vicente Bono Sales Francisco Hidalgo Mena
Eliseo Arrufat Gallén David Claramonte Baltanás
Francisco Negre Medall Josep Ramos Mezquita
Juan Vicente Sánchez Andrés Francisco Arrufat Forcada
Manuel Arrufat Parra

 

informacion-institucional-ca

La missió de la Fundació Globalis és ser una entitat facilitadora d’una transformació innovadora i contínua perquè Vila-real i la seua zona d’influència siguen generadores de riquesa sostenible i benestar social i ajudar les empreses de la regió a què siguen més sostenibles i amb esperit innovador.

Pretenem dinamitzar la ciutat i la seua àrea d’influència, des d’una perspectiva global amb un nou model d’innovació 360º. Els pilars fonamentals són la promoció de l’activitat emprenedora, ser un referent de la qualitat de vida en la societat futura i tenir capacitat de relació i influència conjunta en l’entorn empresarial.

Estatuts de la Fundació Globalis: Estatuts

Pla estratègic de la Fundació Globalis: Pla Estratégic