fundación globalis

innovació empresarial

Què és la innovació empresarial?

La innovació empresarial abasta una àmplia gamma de transformacions dins d’una organització, totes dirigides a potenciar els seus processos, elevar les seves vendes, augmentar la seva productivitat i promoure millores substancials.

Aquests canvis poden manifestar-se en la cultura corporativa, els sistemes operatius, el posicionament estratègic o les responsabilitats de l’equip humà. A més, poden incloure l’adopció i aplicació de tecnologies innovadores

Per què és important la innovació empresarial?

La innovació empresarial és crucial per diverses raons:

  1. Competitivitat: En un mercat en constant evolució, la capacitat d’innovar permet a les empreses mantenir-se rellevants i competitives. Aquelles que no innoven corren el risc de quedar-se ressagades enfront de la competència.
  2. Creixement: La innovació pot obrir noves oportunitats de mercat, permetent a les empreses expandir el seu abast, augmentar els seus ingressos i conquistar nous segments de clients.
  3. Eficiència: La innovació no sols es tracta de productes nous, sinó també de processos més eficients i formes més efectives de fer tasques. Això pot portar a una major productivitat i estalvi de costos per a l’empresa.
  4. Sostenibilitat a llarg termini: Les empreses que continuen innovant poden adaptar-se millor als canvis de l’entorn, ja siguin tecnològics, reguladors o de mercat, la qual cosa els permet mantenir-se viables a llarg termini.
  5. Resolució de problemes: La innovació empresarial aborda els desafiaments i problemes existents de manera creativa, trobant solucions innovadores que poden millorar la qualitat de vida de les persones i contribuir al progrés social.

Tipus d’Innovació Empresarial

Innovació de Producte

Introdueix canvis o millores en els productes o serveis oferts per una empresa per a satisfer les necessitats del mercat de manera més efectiva.

Innovació del Procés

Consisteix a millorar la forma en què es realitzen les activitats internes de l'empresa, augmentant l'eficiència, reduint costos o millorant la qualitat dels productes o serveis.

Innovació Organitzativa

Implica canvis en l'estructura, cultura o processos interns d'una empresa per a millorar la seva capacitat d'adaptació, col·laboració i resposta als canvis de l'entorn

Innovació del Model de Negoci

Creació o modificació de la forma en què una empresa genera valor, captura ingressos i es relaciona amb els seus clients i socis, buscant noves maneres d'obtenir avantatge competitiu.

Innovació Disruptiva

Canvis radicals en un mercat existent, desafiant les normes i convencions establertes i creant noves oportunitats de negoci que transformen per complet la indústria.

Innovació de la Xarxa

Consisteix a establir noves relacions o enfortir les existents amb altres actors de l'ecosistema empresarial, com a socis, proveïdors o clients, per a impulsar la col·laboració i la innovació conjunta.

Innovació en el Servei

Se centra en millorar la forma en què es lliuren i s'experimenten els serveis oferts per una empresa, buscant augmentar la satisfacció del client i diferenciar-se de la competència.

Innovació de Canales

Consisteix en la creació o adaptació de nous canals de distribució o comercialització per a arribar als clients de manera més efectiva i millorar l'experiència de compra.

Fundació Globalis en la teva Innovació Empresarial

La nostra Missió

Inspirar el canvi i la transformació a través de la innovació. Entenem que el món empresarial està en constant evolució i que la capacitat d’adaptar-se i créixer és fonamental per a l’èxit a llarg termini. És per això que ens esforcem per ser un soci de confiança i un catalitzador per al canvi positiu en cada empresa que treballem.

Què ens distingeix?
El nostre enfocament centrat en el client i la nostra experiència en una àmplia gamma d’indústries i àrees d’especialització. Ens prenem el temps per a comprendre les necessitats úniques de cada empresa i desenvolupar solucions personalitzades que impulsin resultats tangibles.
 
Com ajudem a la teva empresa?
  • Identificació d’oportunitats d’innovació: Realitzem una anàlisi exhaustiva del mercat, la competència i les tendències emergents per a identificar àrees d’oportunitat per a la innovació empresarial.
  • Desenvolupament d’estratègies innovadores: Col·laborem estretament amb els nostres clients per a desenvolupar estratègies innovadores que impulsin el creixement i la competitivitat.
  • Implementació de projectes d’innovació: Proporcionem orientació pràctica en la implementació de projectes d’innovació, assegurant que s’aconsegueixin els resultats desitjats de manera eficient i efectiva.
× ¡Manda un Whatsapp! Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday