Compromís d’Innovació

compromis innovacio

Fundació Globalis forma part del Club d’Innovació i, per aquest motiu, ens comprometem amb la nostra feina, el nostre equip, els nostres fundadors i patrons i la resta de la societat i treballem dia a dia per a aconseguir-ho.

Com a entitat innovadora, ens comprometem a:

 • Creure que un organisme millor és possible i no rendir-nos mai en la demanda de millores i canvi.
 • Fomentar la transferència de coneixement, la cultura de canvi i la innovació oberta.
 • Promoure l’eficiència i els principis ètics.
 • Mantenir una actitud d’aprenentatge continu, beta permanent, disposat al canvi i no tancar-nos a noves oportunitats, obrir finestres on trobem portes tancades.
 • Col·laborar i interoperar a forjar connexions amb tots aprofitant les seues potencialitats i buscar i donar suport a aquells que compartesquen aquests compromisos.

En el treball, ens comprometem a:

 • Implicar-nos en les noves iniciatives, aconseguir objectius i a acceptar el fracàs.
 • Analitzar cada situació com si fora nova fugint del "sempre s’ha fet així".
 • Integrar el capital intel·lectual dispers al voltant de nous projectes.
 • No condicionar-nos per polítiques o jerarquies i treballar per allò en el que creiem.
 • Formar-nos i buscar l’excel·lència.

Amb l’equip, ens comprometem a:

 • Potenciar la creativitat i estar oberts a noves propostes.
 • Fomentar un entorn participatiu i la implicació de l’equip.
 • Escoltar, compartir i delegar, generar i confiar.
 • Fomentar el gust per la feina ben feta.
 • Motivar, formar i informar.

Amb els fundadors i patrons, ens comprometem a:

 • Posar en pràctica valors com ara equitat, servei, transparència i col·laboració, tant cap a dins com cap a fora.
 • Fer-ho de forma simple, ràpida i ubiqua.
 • Treballar amb criteris de legalitat, transparència, eficiència en la despesa i solidaritat.
 • Mantenir-nos formats i a demanar i donar exemple d’excel·lència en el treball.
 • Prestigiar i humanitzar la Fundació, millorar la seua valoració pels ciutadans i treballar pels seus objectius.

Amb la societat, ens comprometem a:

 • Situar el ciutadà i les empreses al centre de la nostra activitat professional.
 • Escoltar fomentant els canals de participació i comunicació.
 • Buscar i donar suport a les solucions millors i facilitar el seu accés als serveis públics.
 • Fer-los partícips, coautors i coresponsables del disseny dels nostres projectes.
 • Tractar cada persona com a individualitat, amb ètica pública, transparència i agilitat.

Fundació Globalis forma part del Club d’Innovació, un instrument de suport als responsables de les diferents administracions per a difondre les millors experiències innovadores que es realitzen actualment en diferents àrees que els puguen interessar, recopilem casos d’èxit i projectes innovadors per al seu coneixement, anàlisi i comunicació amb els responsables de cada cas o projecte.

Així mateix és un instrument de suport a les empreses per a donar a conéixer el seus projectes innovadors i fer possible que els responsables de les administracions públiques tinguen accés a les seues propostes, facilitant la comunicació amb els potencials interessats en les mateixes.