Politica de Privacitat Red pIDI

Sorry, this entry is only available in Catalan and European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

formulario red pIDI

"Politica de Privacitat" del Portal de la Xarxa de Punts d'Informació sobre I+D+i (PI+D+i).

La present "Política de Privacitat" té com a finalitat donar a conéixer les Condicions Generals que regixen l'arreplega i tractament de dades personals a través d'este Portal, titularitat del CDTI, www.cdti.es/pidi

El CDTI informa través de la present Política de Privacitat, que és responsable del fitxer de totes les dades personals que es demanen a través del Portal PI+D+i. Basant-se en l'anteriorment exposat i, en compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic -llei 34/2002, d'11 de juliol-, s'establixen les presents condicions de privacitat amb la finalitat que vostés, com a usuaris del Portal PI+D+i siti en el domini www.cdti.es/pidi coneguen, en tot moment, la política de privacitat que regirà a l'hora de l'arreplega i tractament de dades de caràcter personal.

Informació general y finalitats

Li informem que, d'acord amb la normativa nacional, EL 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i l'autonòmica, Llei 8/2001, de Protecció de Dades Personals de la Comunitat de Madrid, les dades demanats a través del Present Portal, passaran a formar part del fitxer automatitzat CDTI, titularitat del CDTI i degudament notificat davant de l'Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid, amb la finalitat genèrica d'informar en matèria de ciència i tecnologia, a destinataris principals com: empresaris, emprenedors, investigadors i altres usuaris. De la mateixa manera, en cada un dels servicis on es demanen dades personals s'informarà l'afectat de la finalitat concreta.

Li informem que per a poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, serà necessari que seguisquen els procediments així especificats per la normativa, a este efecte, hauran de remetre una carta certificada en la que faran constar la seua firma, a més de les seues dades personals identificatius -nom, cognoms i direcció a efectes de notificacions-, el dret que desitgen exercitar i la motivació del mateix, aportant la fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, que hauran de remetre a la direcció següent:

Centre per a el Desarrollo Tecnológico Industrial
Dirección de Promoción, Estudios y Servicios Corporativos
Calle Cid, 4 - 28001 Madrid

Duració i modificació

Les presents Condicions Generals tenen la vigència que dura la seua exposició. D'esta manera, aconsellem que, cada vegada que els usuaris accedisquen al Portal PI+D+i, lligen amb deteniment les mateixes. Es podran modificar de forma unilateral les Condicions Generals que regixen la present política de privacitat, respecte a l'arreplega i tractament de les seues dades de caràcter personal, en qualsevol moment, en la seua totalitat o parcialment. La modificació produirà efectes des de la seua publicació en el Portal, més concretament, des de la seua inserció en l'enllaç "Política de Privacidad". En cas d'existir discrepància entre el que establixen les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars de cada servici específic, prevaldrà allò que s'ha disposat en estes últimes.

Comunicacions

El CDTI posa a disposició dels usuaris del Portal les direccions de contacte -inserides en la Pàgina d'Inici i en l'Avís Legal- amb la finalitat que en tot moment puguen remetre'ns els dubtes, qüestions o consideracions que estimen oportunes en relació a la política exposada davall el present text.

Medides de seguretat

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitats.

Deure de secret

L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats del Centre per al Desenrotllament Tecnològic Industrial i de tots aquells que tracten les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjuí de l'anterior, l'usuari ha de ser conscient que la seguretat de les comunicacions a través de la xarxa no és invulnerable."